De vijf P’s van Business in Balance vormen de basis van succes:

Prestatiegericht
Sturen op resultaten is ons niet vreemd. Eenduidige, haalbare en inspirerende doelstellingen zijn leidend.

Partnergericht
Op basis van kennis, inzichten en ervaringen worden in overleg de uitgangspunten, doelstellingen en de vorm van het leerproces geformuleerd. Er samen voor staan; er samen voor gaan! Partnerschip betekent voor ons heldere communicatie, korte lijnen en duidelijke afspraken.

Praktijkgericht
Wij werken vanuit de eigen praktijk van de deelnemers. Hierdoor zijn bijeenkomsten effectief, herkenbaar en stimulerend.

Persoonsgericht
De mens staat centraal. Kernwoorden zijn: beleving, zingeving, reflectie, feedback en coaching.

Performancegericht
Een excellente performance staat bij ons centraal als het gaat om het proces en het resultaat. Consolidatie en optimalisatie door middel van excellente medewerkers in het excellente team.