‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’

Door omstandigheden zijn voor een vastgestelde periode ‘extra handen’ nodig om de klant blijvend de hoogste waarde te kunnen garanderen. Een interim-manager is dan een goed alternatief.

Het accent van interim-management blijft altijd liggen op de voortgang van de werkzaamheden op de afdeling of in de organisatie. De interim-manager dient slechts ter overbrugging van plotselinge en/of langdurige afwezigheid van de manager.
In onderlinge samenspraak bepalen we welke werkzaamheden er gedelegeerd worden aan de interim-manager. Vooraf ontvangt u een offerte zodat u weet waar u aan toe bent. In de detacheringstijd komen tussen-evaluaties waarin u kunt besluiten al of niet met de interim-manager door te gaan. Vanzelfsprekend kunt u er voor kiezen om met tussenpozen een interim-manager aan uw organisatie of deel van uw organisatie te binden. In een praktisch plan van aanpak omschrijven we helder wat we van elkaar verwachten en welke werkzaamheden worden verricht.